Heeft een werknemer ook recht op een ZW-uitkering over een (afgelopen) tijdelijke uitbreiding?

Vraag

Een werknemer werkt in verband met het vervangen van een collega tijdens zwangerschapsverlof tijdelijk extra uren boven op de arbeidsomvang die was overeengekomen in de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Ze werd ziek en toen de tijdelijke uitbreiding was afgelopen (terwijl het dienstverband nog doorliep) vroeg zij bij het UWV een uitkering aan. Heeft de werknemer recht heeft op een ZW-uitkering voor de uren die zij op grond van de tijdelijke uitbreiding van haar overeenkomst had gewerkt?     

Antwoord

Of de werknemer over een tijdelijke uitbreiding recht heeft op een ZW-uitkering hangt af of van de vraag of de de tijdelijke uitbreiding van de uren wordt gezien als een zelfstandige arbeidsovereenkomst naast de bestaande arbeidsovereenkomst of als een tijdelijke wijziging van de arbeidsvoorwaarden, waarbij de werktijdfactor van de bestaande arbeidsovereenkomst tijdelijk wijzigt (wordt uitgebreid). 

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) is de hoogste rechter op het gebied van de sociale zekerheid en heeft hierover geoordeeld. Daarbij stelt hij stelt in beginsel de partijbedoeling voorop bij het antwoord op de vraag of afzonderlijke arbeidsovereenkomsten tot stand zijn gebracht, zo blijkt uit de volgende uitspraak: (ECLI:NL:CRVB:2021:550). Indien sprake is van een aanvulling (tijdelijke uitbreiding) op de bestaande arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd, kan de werknemer geen aanspraak maken op een ZW-uitkering voor de uren die zij tijdelijk extra werkte voordat zij arbeidsongeschikt raakte. De urenuitbreiding was vastgelegd in een wijzigingsformulier. De CRvB overwoog dat geen sprake is van twee naast elkaar bestaande overeenkomsten als geen wezenlijke verschillen in de afgesproken arbeid bestaan en geen verschillende arbeidsvoorwaarden gelden. Bovendien bleek uit het wijzigingsformulier (addendum) dat partijen niet de bedoeling hadden aparte overeenkomsten aan te gaan. Er was sprake van een aanvulling op de bestaande arbeidsovereenkomst. Deze conclusie leidde ertoe dat de werknemer geen aanspraak kon maken op een ZW-uitkering.