Heeft een werknemer recht om het al vastgestelde ouderschapsverlof in te trekken?

De werkgever stemt in met een verzoek van de werknemer om het ouderschapsverlof niet op te nemen of niet voort te zetten op grond van onvoorziene omstandigheden, tenzij gewichtige redenen zich hiertegen verzetten. De huidige omstandigheden lijken een gewichtige reden voor de werkgever te zijn om een dergelijk verzoek af te wijzen.

Trefwoorden