Heeft een zij-instromer ook recht op het bijzonder budget voor startende leerkrachten?

Indien een zij-instromer instroomt in een hogere salarisschaal dan L10-3, dan bestaat er geen recht op het bijzondere budget voor startende leerkrachten. Het is evenwel goed mogelijk dat ook deze leerkracht het budget goed kan gebruiken. U kunt samen met de medewerker afspraken maken over (gedeeltelijke) toekenning van het budget en waar de uren dan aan worden besteed.