Heeft het niet behalen van startbekwaamheid direct rechtspositionele gevolgen?

Uiteindelijk is het altijd aan de werkgever om hier beslissingen over te nemen. Rechtspositionele gevolgen zijn geen automatisme die voortvloeien uit de cao. Ook zal er altijd sprake moeten zijn van gedegen dossieropbouw, voordat er van rechtspositionele gevolgen sprake kan zijn.

cao paragraaf
De startende leraar