Het basis- en overlegmodel zouden verdwijnen uit de CAO PO, maar deze staan nog steeds in de cao. Hoe zit dit precies?

Het klopt dat het basis- en overlegmodel verdwijnen en dat het werkverdelingsplan wordt ingevoerd. Dit geldt echter pas vanaf schooljaar 2019/2020. In art. 2.1 cao PO staat de invoering van het werkverdelingsplan. Per 1 augustus 2019 vervalt het huidige hoofdstuk 2 en komen de artikelen uit Bijlage XXI in de plaats van het huidige hoofdstuk 2. Dit betekent wel dat werkgevers en werknemers al in het schooljaar 2018/2019 voorbereidingen moeten treffen voor de invoering van het werkverdelingsplan in schooljaar 2019/2020.

In oktober komt er een factsheet met een toelichting op het werkverdelingsplan.