Hoe gaan het Vervangingsfonds en het Participatiefonds om met vakantiedagen die door samenloop met een andere verlofvorm op een later moment worden opgenomen?

Schoolbesturen krijgen een vergoeding voor de loonkosten tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof van UWV. Hier moet ook de vervanger bij opname van resterend vakantieverlof van worden betaald. Indien een vervanger wordt aangesteld tijdens de opname van dit resterend vakantieverlof, vergoedt het Participatiefonds de WW-kosten wel (mits aan alle overige vereisten is voldaan).

Schoolbesturen krijgen een vergoeding voor de loonkosten tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof van UWV. Hier moet ook de vervanger bij opname van resterend vakantieverlof van worden betaald. Het Vervangingsfonds vergoedt de kosten voor een vervanger in principe niet.  Indien een vervanger wordt aangesteld tijdens de opname van het resterend vakantieverlof, vergoedt het Participatiefonds de WW-kosten mits aan alle overige vereisten daarvoor is voldaan. Voor meer informatie kan de helpdesk van het Participatiefonds en Vervangingsfonds verder helpen.