Hoe gaan we nu om met de zorgplichttermijn?

Uitgangspunt van OCW is dat scholen zich aan de wettelijke termijn houden. Dat wil zeggen dat ze 6 – 10 weken de tijd hebben voor het onderzoeken of zij kunnen voldoen aan de ondersteuningsbehoefte bij leerlingen die zich hebben aangemeld. Dit wettelijk voorschrift beschermt de rechten van de leerling en ouders.

Het ministerie begrijpt dat de omstandigheden die samenhangen met de sluiting van scholen in verband met het coronavirus ertoe kunnen leiden dat de termijnen niet haalbaar zijn. Dat geldt overigens niet voor reguliere vakantieperiodes.

Als een observatie onderdeel moet uitmaken van het verplichte onderzoek bij toelating is het denkbaar dat dit nu niet lukt. In dergelijke gevallen is het aan de school (en aan de ouders) om aan te geven wat de reden is dat de school de termijnen niet haalt. OCW vraagt van de scholen niet het onmogelijke, maar adviseert om vooral te bekijken of de observatie echt nodig is.

Trefwoorden