Hoe kan ik van werkgelegenheidsbeleid (2 jaar) overstappen naar ontslagbeleid (1 jaar)?

In de CAO PO is opgenomen dat over verschillende onderwerpen (waaronder personele gevolgen van reorganisatie) DGO gevoerd moet worden. Het voeren van DGO is bedoeld om in een ‘open en reëel overleg’ voor alle partijen een maximaal resultaat te behalen. Het schoolbestuur nodigt hiertoe de vakcentrales uit tot het voeren van DGO en legt hen een (formatie)plan/voorstel voor. Via DGO kan werkgelegenheidsbeleid omgezet worden naar ontslagbeleid. DGO kan ook benut worden om de termijn van werkgelegenheidsbeleid (incidenteel) te verkorten met een jaar. Hierbij zullen de bonden onder andere kijken naar de reserves van de schoolbesturen om te bezien of deze aanpassing noodzakelijk is.

cao paragraaf
Huidige regelingen