Hoe kijkt de PO-Raad aan tegen de besteding van het individueel professionaliseringsbudget aan lidmaatschap van het Lerarencollectief?

De PO-Raad vindt het besteden van het professionaliseringsbudget aan het lidmaatschap van het Lerarencollectief passen binnen de bestedingsdoelen van het professionaliseringsbudget. 

Het Lerarencollectief heeft aangegeven permanent in te zetten op - onder andere- permanente professionalisering van leerkrachten. Om die reden past het lidmaatschap binnen het professionaliseringsbudget. Medewerkers in het primair onderwijs beslissen zelf over de besteding van dat budget na overleg met de leidinggevende.  

De PO-Raad is voorstander van het verenigen van leraren in een beroepsgroep. Voor meer informatie verwijzen wij ook naar het bericht op onze website afgelopen zomer over het Lerarencollectief.