Hoe lang blijft een schriftelijke waarschuwing geldig? Moet deze na verloop van tijd uit het personeelsdossier worden verwijderd?

Er bestaan geen vaste regels over hoe lang een waarschuwing geldig is. Bij de geldigheid van een waarschuwing worden de volgende punten in acht genomen:

  • De ernst van het incident waarvoor de werknemer een waarschuwing heeft gekregen;
  • Hoe lang het geleden is dat de werknemer de officiële waarschuwing heeft gehad;
  • Het aantal officiële waarschuwingen dat de werknemer al in zijn personeelsdossier heeft.

Doordat er geen wettelijke termijnen zijn rond de geldigheid van een waarschuwing raden we aan om in de waarschuwing op te nemen tot wanneer deze van kracht is. Daarnaast kunt u ook aangeven wat de consequenties zijn bij een nieuw incident binnen dit tijdsbestek. Door zoveel mogelijk en zo concreet mogelijke informatie op te nemen, zal het dossier completer worden. Wanneer de waarschuwingsperiode voorbij is en zich geen herhalingen hebben voorgedaan, heeft deze waarschuwing geen toegevoegde waarde meer. De waarschuwing kan dan uit het personeelsdossier worden verwijderd.