Hoe lang geldt het BAPO overgangsrecht?

Dat is afhankelijk of het een kleine of grote BAPO betreft. Werknemers die een kleine BAPO hadden, kunnen maximaal 5 jaar van de overgangsregeling gebruik maken. Werknemers die een grote PABO hadden, behouden het overgangsrecht tot aan hun pensioendatum. Zie voor meer informatie de antwoorden bij de vragen over overgangsrecht voor werknemers met kleine en grote BAPO.

 

cao paragraaf
BAPO overgangsrecht