Hoe lang mag een medewerker op arbeidstherapeutische basis werken?

De medewerker mag één keer tijdens zijn ziektetraject worden opgedragen op  arbeidstherapeutische basis te komen werken. De bedoeling is dat een medewerker zo snel mogelijk arbeid met enige loonvormende waarde gaat verrichten. (is het puur voor de werknemer of heeft de school er ook iets aan, dan loonvormende waarde) Werken op arbeidstherapeutische basis wordt alleen gebruikt om te bepalen wat een medewerker eventueel weer aankan in zijn werk en voor welke werkzaamheden hij eventueel inzetbaar zou zijn. Vaak is werken op arbeidstherapeutische basis niet nodig, of zijn enkele dagen voldoende voor een bedrijfsarts om een vervolgplan te kunnen opstellen. Wanneer werken op arbeidstherapeutische noodzakelijk is, dan moet in ieder geval aan de volgende eisen worden voldaan:

  • De activiteiten moeten binnen een van tevoren aangegeven periode uitgevoerd worden;
  • De periode mag nooit langer dan zes weken zijn;
  • De werkzaamheden moeten deel uitmaken van een opbouwend re-integratietraject;
  • Het werk dat wordt gedaan mag geen bestaande functie zijn die in de cao staat omschreven;
  • Het moet een gecreëerde functie zijn;
  • Er moet te allen tijde begeleiding aanwezig zijn;
  • De medewerker moet op elk moment weg kunnen gaan.
cao paragraaf
Ziekte