Hoe moet het Ontwikkelingsperspectief vormgegeven worden?

Op 6 maart 2014 is de Algemene Maatregel van Bestuur (AMBV) in het Staatsblad gepubliceerd en treedt met de invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014 in werking.

Het ontwikkelingsperspectief is verplicht voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. In artikel 34.7 van de AMVB is opgenomen wat de minimale eisen zijn voor het ontwikkelingsperspectief: “De onderbouwing bevat ten minste een weergave van de belemmerende en bevorderende factoren die van invloed zijn op het onderwijs aan de leerling”.