Hoe vaak moet een school een risico-inventarisatie & -evaluatie uitvoeren?

Eens per vier jaar. En tussentijds wanneer er ingrijpende wijzigingen plaatsvinden.

Op de sector primair onderwijs is de Arbo-catalogus PO van toepassing. Je vindt de catalogus hier. De redactieraad van de Arbo-catalogus PO heeft een duidelijke richtlijn aangegeven over de  risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E).

Volgens de Arbowetgeving moet een RI&E opgesteld worden zodra de arbeidsomstandigheden daarom vragen. Er was behoefte aan hier meer duidelijkheid aan te geven. Vandaar dat voor scholen geldt dat de RI&E eens per vier jaar uitgevoerd dient te worden.

Als er tussentijdse ingrijpende wijzigingen plaatsvinden, bijvoorbeeld door een fusie, een verhuizing of nieuwbouw, dan moet de RI&E uiteraard eerder worden uitgevoerd. Er ontstaan dan namelijk nieuwe risico’s, omdat de personeelssamenstelling verandert en een nieuw schoolgebouw in gebruik wordt genomen.

Trefwoorden