Hoe verhoudt de PO-Raad zich ten opzichte van besturenorganisaties als de Besturenraad, Bond KBO, LVGS, VBS en VOS-ABB?

De besturenorganisaties Besturenraad, Bond KBO, LVGS, VBS, VOS-ABB (en daarnaast ook de AVS) zijn de 'founding fathers' van de PO-Raad. De taken van de PO-Raad liggen op de domeinen die deze organisaties bindt: Bekostiging, werkgeverschap en de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid. De PO-Raad behartigt de belangen van de schoolbesturen op die gebieden. Die taak ligt dus niet meer bij de besturenorganisaties.

De PO-Raad biedt géén individuele ondersteuning. De besturenorganisaties doen dat wél. Daarnaast spelen de besturenorganisaties een grote rol bij het uitdragen en profileren van de identiteit van de school.