Hoe wordt bepaald hoe het budget van 40 uren voor duurzame inzetbaarheid wordt ingezet?

In artikel 8A.3 van de cao voor primair onderwijs (CAO PO 2019-2020) worden een aantal bestedingsdoelen genoemd. De werknemer mag zelf bepalen hoe hij de uren wil inzetten wanneer hij kiest uit één van deze doelen. Indien hij een andere besteding wenst, kan dat slechts in overleg met de leidinggevende. Afspraken over de inzet van de uren worden geconcretiseerd in de gesprekscyclus. De CAO noemt hiervoor geen concrete datum, maar het ligt voor de hand dit te doen in het gesprek over de taken, werkdagen enzovoorts dat voor de zomer plaatsvindt. De werknemer legt achteraf verantwoording af over de feitelijke besteding van de uren in relatie tot de afgesproken inzet. In overleg kunnen de duurzame inzetbaarheidsuren maximaal drie jaar voor een bestedingsdoel worden gespaard. Deze spaarafspraak wordt schriftelijk vastgelegd.