Hoe wordt bepaald hoeveel formatie per functie ontslagen gaan worden?

Het is aan u als schoolbestuur om invulling te geven aan uw bestuursformatieplan, met instemming van de P(G)MR. Het schoolbestuur dient hierbij de afwegingen te maken die ten goede komen aan de doelstellingen van het onderwijs.

Op basis van het bestuursformatieplan kunt u vaststellen hoeveel formatie u nodig heeft en kunt u vaststellen hoeveel mensen u moet ontslaan. In uw bestuursformatieplan kunt u bijvoorbeeld een aantal scenario’s uitwerken voor de invulling van uw formatie en dan met de P(G)MR afstemmen welke de voorkeur geniet.

U kunt ook vooraf in gezamenlijkheid met uw P(G)MR een aantal prioriteiten vaststellen op basis waarvan u uw bestuursformatieplan gaat opstellen.