Hoe wordt bepaald in welke schaal een werknemer wordt ingeschaald?

Bepalen in welke salarisschaal een werknemer in het primair onderwijs valt, is een ingewikkelde materie en binnen de cao voor primair onderwijs gelden daarvoor aparte bepalingen.

Een werknemer die nog niet eerder een baan in het onderwijs heeft gehad (een startende leraar) wordt ingeschaald in schaal L10-1/L11-1/L12-1 tot en met L10-3/L11-3/L12-3.

Als het dienstverband van een werknemer na het aflopen van zijn contract niet doorloopt, maar hij even later wel weer een nieuwe aanstelling krijgt, moet hij opnieuw ingeschaald worden. Kijk voor meer toelichting naar hoofdstuk 6 van de cao voor primair onderwijs.