Hoe wordt bij ouderschapsverlof de inhouding op het salaris geregeld?

Als een werknemer gebruikmaakt van het betaald ouderschapsverlof, ontvangt deze tijdens die periode 55% van zijn salaris. Elke maand dat een werknemer geniet van dit betaald ouderschapsverlof, wordt een gelijk percentage op zijn of haar salaris in mindering gebracht. Dit percentage wordt berekend aan de hand van de volgende formule:

A /(415 x wtf) x 135% / B

Daarbij geldt:      

  • A = het aantal uren betaald ouderschapsverlof dat de werknemer opneemt
  • 415 = het aantal klokuren betaald ouderschapverlof bij een normbetrekking
  • wtf = werktijdfactor
  • 135% = de totale korting op het salaris (3 x 45% = 135%)
  • B = het aantal maanden dat de werknemer betaald ouderschapsverlof opneemt, waarbij de beginmaand en eindmaand in principe als volle maanden meetellen.

 

cao paragraaf
Verlof