Hoe wordt de diensttijd geteld van een werknemer om de afvloeiingsvolgorde te bepalen?

Voor het bijzonder onderwijs gelden hierover de regels van het UWV. Diensttijd is volgens die regels diensttijd bij de huidige werkgever. Onder opvolgend werkgeverschap wordt ook diensttijd bij een payrollorganisatie en uitzendbureau gezien.

Voor het openbaar onderwijs geldt dat het diensttijdcriterium (mede) afhankelijk is van afspraken binnen het eigen schoolbestuur. Conform de CAO PO geldt de totale diensttijd binnen het onderwijs. Tenzij hier binnen het bestuur andere afspraken over zijn gemaakt. Er zijn bijvoorbeeld schoolbesturen bij wie de totale diensttijd in het onderwijs één keer meetelt en de tijd bij het schoolbestuur zes keer (de Goudse-methode). Het is dus raadzaam na te gaan of er binnen uw schoolbestuur nadere afspraken zijn gemaakt.

Na invoering van de WRNA gelden ook voor het openbaar onderwijs de regels zoals die voor het bijzonder onderwijs.

cao paragraaf
Huidige regelingen