Hoe ziet een meldcode eruit?

Voor leraren en anderen op school betekent de invoering van de Meldcode dat zij verplicht zijn om bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling de stappen van de Meldcode te zetten. Iedere school stelt zijn eigen meldcode vast, met daarin minimaal de volgende 5 stappen:

1. Breng signalen in kaart
2. Overleg met een deskundige collega op school en/of vraag advies bij het AMK
3. Voer een gesprek met de ouders over de signalen
4. Beoordeel de risico's en de ernst van de signalen in het zorgteam
5. Beslis wat er moet gebeuren:
    a. Kan de school zelf voldoende hulp bieden of organiseren? De effecten van de hulp volgen en zonodig alsnog een melding doen als er signalen zijn dat kindermishandeling niet stopt of opnieuw begint.
    b. Moet er een melding bij het AMK worden gedaan? Indien mogelijk vooraf met ouders de melding bespreken. Evt. met de leerling indien deze 12 jaar of ouder is.