Hoe zit het met de re-integratieverplichtingen van de werkgever bij langdurig ziekte van een werknemer?

Wanneer de werknemer ziek is en er is geen sprake van kortdurend verzuim, dient er gewerkt te worden aan re-integratie.

Indien het UWV van mening is dat de werkgever zich niet voldoende heeft ingespannen om de werknemer weer aan een andere baan te helpen (re-integratieverplichting voor de werkgever), kan UWV een loonsanctie opleggen. Dat houdt in dat de werkgever de zieke medewerker mogelijk maximaal een jaar langer in dienst moet houden. Tijdens een dergelijke periode ontvangt de medewerker 80 % van zijn salaris.

 

cao paragraaf
Ziekte