Hoe zit het met functiedifferentiatie in het primair onderwijs?

De werkgever kijkt met de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad naar de functiedifferentiatie binnen de organisatie. Op grond van artikel 12 lid 1 onder b Wms heeft de PMR instemmingsrecht indien de formatie wijzigt.  

Functiedifferentiatie en de invulling van nieuwe rollen in de school is belangrijk voor het creëren van een uitdagende werkomgeving en het stimuleren van het talent van leraren.