Hoe zit het met gepland vakantieverlof wanneer dit samenvalt met het zwangerschaps– of bevallingsverlof van een medewerker?

In artikel 3.31 lid 3 CAO PO is opgenomen dat zwangerschap- en bevallingsverlof van de vrouwelijke werknemer reeds ingepland vakantieverlof opschort naar een nader te bepalen moment, te bepalen in overleg tussen werkgever en werknemer. Hierbij gelden de gewone regels uit de cao over vakantieverlof: vakantieverlof wordt genoten in de schoolvakanties. Als dat niet lukt worden in overleg andere afspraken gemaakt over de opname van het verlof.