Hoeveel loon krijgt een medewerker met zwangerschaps- en bevallingsverlof?

Een medewerker ontvangt tijdens haar zwangerschaps- en bevallingsverlof 100 % van haar salaris. Een uitkering van UWV wordt op dit bedrag in mindering gebracht.