Hoeveel loon krijgt een zieke medewerker?

Gedurende de eerste 12 maanden dat de medewerker ziek is, krijgt hij 100 % van zijn salaris doorbetaald. Daarna krijgt de medewerker 70 % van zijn salaris tot het einde van zijn dienstverband.

Wanneer UWV van mening is dat de werkgever zich niet voldoende heeft ingespannen om aan zijn re-integratieverplichtingen te voldoen, zodat de werknemer weer aan een andere baan komt, dan kan UWV een loonsanctie opleggen. Dat houdt in dat u de zieke medewerker maximaal een jaar langer in dienst moet houden. Tijdens een dergelijke periode ontvangt de medewerker 80 % van zijn salaris.

 

cao paragraaf
Ziekte