Ik heb tijdelijk een vervanger gehad voor een corona-afwezige. Op welke grond kan ik de uitkeringskosten van die vervanging melden bij het Participatiefonds?

Dat hangt ervan af of je de corona-afwezige als ziek hebt aangemerkt, of dat die gebruikmaakt van buitengewoon verlof.

Gaat het om vervanging van iemand op buitengewoon verlof (artikel 8.8 cao PO 2018-2019, of artikel 8.7 cao PO 2019-2020), dan kun je een vergoedingsverzoek indienen op artikel 4:31 van het reglement PF, onder de daar geldende voorwaarden.

Is de corona-afwezige als ziek aangemerkt, dan kan gebruik worden gemaakt van artikel 4:27 van het reglement PF, onder de daar geldende voorwaarden.

Meer informatie vind je op de site van het Participatiefonds