Ik wil een medewerker aannemen voor 2 dagen p/w. Volgens ons rooster krijgt hij een aanstelling van 2 keer 8,5 uur. Dit is een aanstelling van 0,425. Voor invoering van 40-urige werkweek kregen zij grotere aanstelling. Hoe uit te komen met max lessentaak?

Het klopt dat medewerkers voor invoering van de 40-urige werkweek een grotere aanstelling kregen, zodat er werd voldaan aan de maximale lessentaak. Feitelijk moeten zij dus ook meer uren werken dan 17 uur per week, of 8,5 uur per dag. Met deze medewerkers spreek je dus af op welke momenten zij hun werkzaamheden uitvoeren. Hetzelfde principe geldt ten aanzien van medewerkers die nu in dienst treden.

De 40-urige werkweek is niet bedoeld om te bepalen hoeveel uren een medewerker werkt op een dag. De grootte van de aanstelling moet worden bepaald aan de hand van het werk dat een medewerker moet verrichten. Het totale pakket aan werkzaamheden, lesgeven, voor- en nawerk, duurzame inzetbaarheid, professionalisering en overige taken gezamenlijk moet bepalend zijn voor het aantal uur dat een medewerker wordt aangenomen. Het is ook onlogisch als een medewerker nu voor hetzelfde werk minder uren krijgt. De 40-urige werkweek is bedoeld om afspraken te maken met de medewerker over de verdeling van de uren over de week. Je stelt dus eerst vast hoeveel uren je een medewerker nodig hebt, daarna bepaal je wanneer een medewerker die werkzaamheden verricht. Het zou dus goed kunnen dat een medewerker die lesgeeft op maandag en dinsdag langere dagen moet maken dan 8.5 uur per dag, of op een ander moment ook nog werk moet verrichten.

Je zou ook met een medewerker kunnen afspreken dat er wel 8,5 uur per dag wordt gewerkt. Je moet er dan wel rekening mee houden dat je niet uitkomt met de maximale lessentaak. Dit kan meevallen indien de school gebruikmaakt van vakdocenten. Eventueel kan met een medewerker (mits hij een jaar in dienst is) op individueel niveau worden afgesproken dat er meer dan de maximale lessentaak les wordt gegeven. Dat betekent dan wel dat een medewerker minder taken verricht en dus ook daadwerkelijk minder hoeft te werken dan medewerkers die voor invoering van de 40-urige werkweek werden aangenomen.