In sommige klassen werken wij met tablets. Ouders dienen deze zelf aan te schaffen. Wat te doen als een ouder vanwege financiële problemen (tijdelijk) niet in staat is de tablet te betalen?

Wanneer ouders weigeren te betalen, zult u met de ouders moeten proberen een betalingsregeling te treffen. De school mag de leerling namelijk niet het gebruik van een tablet onthouden.

Of ouders wel of niet een geldelijke bijdrage (voor bijvoorbeeld tablets) leveren aan het onderwijs van hun kind, mag niet bepalen of het kind tot een school wordt toegelaten. Dit is vastgelegd in artikel 40 lid 1 van de Wet op het Primair Onderwijs.

In artikel 13, lid 1 onder g (Schoolgids), worden scholen verder verplicht om ouders via de schoolgids te informeren over de geldelijke bijdrage. Ook moet daarbij worden vermeld dat de bijdrage vrijwillig is.