Is de PO-Raad een onderdeel van het ministerie?

De PO-Raad is geen onderdeel van het ministerie van OCW. De PO-Raad is in het leven geroepen door vijf besturenorganisaties uit het primair onderwijs (Besturenraad, Bond KBO, LVGS, VBS, VOS-ABB) en de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), met als doel om tot één sectororganisatie te komen, die de belangen van het primair onderwijs behartigt. De PO-Raad is een vereniging, waarvan de scholenbesturen de leden zijn. De leden kunnen hun directe invloed uitoefenen op de Algemene Leden Vergaderingen (ALV).