Is een lerarenondersteuner met een succesvol afgeronde EVC-procedure bevoegd om voor de klas te staan als groepsleerkracht?

Nee, een afgeronde EVC-procedure leidt niet tot een bevoegdheid. De EVC-procedure kan wel helpen bij het verkort volgen van de pabo of een zij-instroomtraject. De opleiding bepaalt welke competenties meegenomen kunnen worden in het opleidingstraject.