Is een schoolbestuur verplicht om leraren in opleiding een stageplek te bieden?

Ja. In de WPO artikel 36 staat dat schoolbesturen hiertoe verplicht zijn. Wel is het aantal stageplekken per schooljaar beperkt tot de helft van het aantal groepsleraren. Zo mag een school met tien groepsleraren maximaal vijf stageplekken invullen. 

Trefwoorden