Is een werkgever verplicht om een andere bedrijfsarts in te schakelen als een werknemer daarom verzoekt?

Nee. Het staat een werknemer uiteraard wel vrij om om een andere bedrijfsarts te vragen, maar aan dat verzoek hoeft niet te worden voldaan, ook al is de werknemer ontevreden over de arts in kwestie.

De werkgever heeft nu eenmaal een keuze gemaakt voor een arbodienst en bepaalt daarmee in feite ook met welke bedrijfsarts de zieke werknemer te maken krijgt. Hoewel die keuze voor een arbodienst in overleg en met instemming van de Medezeggenschapsraad wordt gemaakt, heeft de individuele werknemer verder geen directe invloed op die keuze. Een werknemer kan dan ook niet simpelweg afzien van contact met de bedrijfsarts die hem niet bevalt.

Doet hij dat wel, dan kan hem dat zijn loon of uiteindelijk zelfs zijn baan kosten. De zieke werknemer, moet volgens de wet namelijk in alle redelijkheid meewerken aan een onderzoek waarmee zijn werkgever kan bepalen of de werknemer terecht verzuimt. Datzelfde onderzoek stelt de werkgever ook in staat de werknemer te helpen met re-integreren, iets dat de werkgever wettelijk is verplicht te doen.