Is een zieke werknemer verplicht om mee te werken aan een mediation traject?

Als er een werknemer zich ziek meldt naar aanleiding van een conflict, dan kan het zijn dat een bedrijfsarts adviseert om een mediator in te schakelen. Uit een uitspraak van de Rechtbank Limburg blijkt dat het getuigd van goed werkgeverschap om een mediator in te schakelen. De werknemer in deze kwestie is tot 2 keer toe niet op de afspraak verschenen. De rechter oordeelt dat  op grond van artikel 660a boek 7 BW er in redelijkheid van de werknemer verwacht had kunnen worden medewerking te verlenen aan de gesprekken met de mediator. De rechtbank acht het gedrag van de werknemer ernstig verwijtbaar. De gevolgen van het niet verschijnen bij de afspraken zijn groot.  Het verzoek van de werkgever om de arbeidsovereenkomst te ontbinden is ingewilligd, daarnaast heeft de werknemer geen recht gehad op transitievergoeding. Een werknemer kan nooit verplicht worden om tijdens het mediationgesprek ergens mee in te stemmen, de aard van mediation is immers dat de afspraken gemaakt worden op basis van vrijwilligheid. Het niet mee werken aan een mediationtraject kan in bepaalde gevallen wel gevolgen hebben voor een ontslagtraject.