Is het met de nieuwe Wet werk en zekerheid in aantocht verstandig een tijdelijke arbeidsovereenkomst aan te gaan? Of heb ik deze medewerker straks opeens in vaste dienst?

Veel van onze leden vragen ons of het wel verstandig is om nu een tijdelijke arbeidsovereenkomst aan te gaan. Zij maken zich zorgen of zij straks, bij ingang van de nieuwe Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 van kracht wordt , ineens deze medewerkers vast in dienst zullen hebben. Dit is niet het geval: De nieuwe regeling geldt pas voor arbeidsovereenkomsten die na ingang van de nieuwe wet worden afgesloten.

In de Wet werk en zekerheid is een nieuwe ketenregeling opgenomen. Dit is een regeling die bepaalt wanneer opeenvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten worden omgezet in een vast contract. De regels uit de CAO PO die nu gelden, blijven tot invoering van de nieuwe wet van toepassing. Ervan uitgaande dat bepaalde constructies volgens de huidige cao niet leiden tot een vast contract, leidt dit tot de volgende stelregels:

  • Wanneer u nu een contract afsluit dat doorloopt tot na ingang van de nieuwe wet, (1 juli 2015) leidt dat niet tot een vast contract. Ook niet als het gaat om een contract voor meer dan 24 maanden of wanneer het gaat om een vierde opeenvolgend contract.
  • Wanneer u nu een keten van opeenvolgende contracten verbreekt door een onderbrekingsperiode van 3 maanden en een dag tussen tijdelijke arbeidsovereenkomsten, is het volgende contract het eerste in een nieuwe keten als dat contract aanvangt vóór 1 juli.
    Bij een contract dat aanvangt op of na 1 juli moet de onderbrekingsperiode van het vorige contract tot dat nieuwe wél 6 maanden of langer zijn. Als die periode korter is, is de keten niet doorbroken en telt dat voorgaande contract mee en mogelijk nog eerdere contracten ook als die onderdeel vormen van de lopende keten.  
    Kortom, u kunt nu gerust nog een tijdelijke arbeidsovereenkomst afsluiten. Pas als u op of na 1 juli 2015 een nieuw contract afsluit, moet rekening worden gehouden met de nieuwe ketenregeling.
    Maar als u vanaf nu een onderbrekingsperiode wilt gebruiken om een keten te verbreken (bijvoorbeeld in de zomerperiode) en de onderbreking loopt over 1 juli heen, dan moet de onderbrekingsperiode meer dan 6 maanden bedragen.