Is het nog mogelijk een proeftijd af te spreken binnen de CAO PO?

De CAO PO geeft aan dat het afspreken van een proeftijd alleen mogelijk is als bij een eerste indiensttreding direct een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt aangegaan (artikel 3.1 lid 3 CAO PO).

Dat geldt overigens alleen voor het bijzonder onderwijs. Verder is een proeftijd niet mogelijk binnen de CAO PO.