Is het nog mogelijk een proeftijd af te spreken binnen de CAO PO?

De CAO PO geeft aan dat het afspreken van een proeftijd alleen mogelijk is als bij een eerste indiensttreding direct een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt aangegaan (artikel 3.1 lid 6 CAO PO).

Na de invoering van de WNRA kan ook voor het openbaar onderwijs een proeftijd worden afgesproken.