Is het ook het advies om 1,5 meter afstand te bewaren tijdens de lessen lichamelijke opvoeding voor de kinderen die nu gebruik maken van de opvang op school? Kunnen de gymlessen doorgang vinden?

De RIVM-richtlijn voor deze kinderen is ook om 1,5 meter afstand te bewaren, al ervaren de kinderen die nu naar school komen geen klachten. Dit kan lastig zijn in een schoolse setting, zeker tijdens de gymlessen. Daarom stelt de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) dat er geen gym wordt gegeven aan de kinderen die op school opgevangen worden.
Toch moeten ook de kinderen die nu op school opgevangen worden voldoende bewegen. Om de richtlijnen van de RIVM zo veel mogelijk te blijven volgen, zal dit anders vormgegeven worden dan de reguliere gymlessen. Een afstand bewaren van 1,5 meter kan een uitdaging zijn. De KVLO heeft tips hoe je gym op afstand kunt organiseren. Veel van deze activiteiten kunnen ook buiten plaats vinden, met genoeg onderlinge afstand. Zie: https://www.kvlo.nl/nieuws/berichten/gym-op-afstand-lessen-delen21.html

Trefwoorden