Is het toegestaan om kandidaten met een MBO-diploma sociaal pedagogisch werk of een HBO-diploma sociaal pedagogische hulpverlening aan te nemen voor de functie van onderwijsassistent?

Voor onderwijsassistenten gelden geen wettelijke bevoegdheidseisen. Dit betekent dat u een kandidaat met een MBO-diploma sociaal pedagogisch werk of een HBO-diploma sociaal pedagogische dienstverlening kunt aannemen, indien de kandidaat aan de door het schoolbestuur gestelde functie-eisen voldoet.