Is kinderopvang goed voor kinderen?

Ja, mits de opvang van goede kwaliteit is. De pedagogische relatie tussen kind en de pedagogisch medewerker is daarbij verreweg het meest cruciaal.

Hoewel de kwaliteit van de kinderopvang is verbeterd, zijn we er nog niet. Dat constateert het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek dat in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken sinds 2002 onderzoek doet naar de pedagogische kwaliteit van Nederlandse kinderopvang (dagopvang 0-4 jaar, peuterspeelzalen 2-4 jaar, gastouderopvang 0-12 jaar).