Is voor inschrijving van een kind op een school de handtekening van beide ouders noodzakelijk?

Deze vraag is relevant in de situatie dat ouders in een scheidingsproces zitten, maar beiden nog het ouderlijk gezag hebben. Het komt voor dat de moeder haar kind wil inschrijven op een school, terwijl vader hier tegen is.

Juist in een situatie waarin (gescheiden) ouders niet op goede voet met elkaar staan, maar wel beiden het ouderlijk gezag hebben, adviseren wij bij inschrijving op een school een handtekening van beide ouders te vragen. Bij gezamenlijk gezag zijn beide ouders belast met de opvoedkundige en juridische verantwoordelijkheid voor hun kinderen. Dit betekent dat één ouder in principe geen belangrijke beslissingen kan nemen zonder medeweten of akkoord van de andere ouder. Diegene van de ouders bij wie het kind de dagelijkse verblijfplaats heeft, heeft de meeste verantwoordelijkheid. De andere ouder dient bereid te zijn om de zorgtaken van verzorgende ouder te aanvaarden en te respecteren. Een besluit als inschrijving van het kind op een school is een besluit waarbij de positie van de verzorgende ouder gerespecteerd dient te worden. Uit jurisprudentie is gebleken dat een wisseling van school wordt gezien als een ingrijpende beslissing. Dit houdt dus in dat (ex-)partners gezamenlijk zo’n besluit moeten nemen.