Kan de oudere werknemer nog aanspraak maken op de arbeidstijdverkorting?

Met de nieuwe regeling is de arbeidstijdverkorting (artikel 6.35 CAO PO 2013) komen te vervallen.