Kan de reiskostenvergoeding stopgezet worden als de werknemer niet meer op school werkt, maar thuis?

Op grond van art. 7.3 lid 9 CAO PO wordt de reiskostenvergoeding stopgezet indien de werknemer, anders dan in verband met vakantieverlof, gedurende een periode van twee werken niet reist naar het werkt. De reiskostenvergoeding wordt vanaf de derde week stopgezet. Dit kan anders zijn als u aanvullende afspraken heeft gemaakt met werknemer(s) over de vergoeding van reiskosten. Let erop dat wanneer u reiskosten (onbelast) blijft vergoeden, dit fiscale consequenties kan hebben.

Trefwoorden