Kan de werkgever verleend ouderschapsverlof of DI/Bapo intrekken indien noodzakelijk?

Een schoolbestuur kan een werknemer, ook als de situatie heel dringend is, niet dwingen het verlof in te trekken. De werkgever kan het wel vragen, maar werknemers hoeven hier niet mee in te stemmen. Zij hebben op dit moment te maken met beperkte opvangmogelijkheden.

Trefwoorden