Kan de werkgever verleend vakantieverlof intrekken indien noodzakelijk?

Ja, de werkgever kan verleend vakantieverlof intrekken als er sprake is van een ramp of andere zeer buitengewone omstandigheden op grond van art. 8.2 CAO PO. Als de werknemer hierdoor materiele schade lijdt, dient de werkgever dit te vergoeden.

Trefwoorden