Kan de werknemer het bijzonder budget ook sparen en op een later moment opnemen?

Het totale budget kan op basis van een vooraf ingediend plan maximaal 5 jaar worden gespaard. De opname van dit gespaarde budget kan nooit meer bedragen dan 340 uur per jaar. In twee jaar kan deze 340 uur worden gespaard, namelijk twee maal het bijzonder budget en twee maal het budget voor duurzame inzetbaarheid.