Kan een schoolleider zelf beslissen over de besteding van zijn/haar professionaliseringsbudget?

Het directielid maakt met zijn werkgever in het kader van de gesprekkencyclus afspraken over zijn professionele ontwikkeling plus de besteding van het professionaliseringsbudget.