Kan een tijdelijk dienstverband tussentijds worden opgezegd?

Een arbeidsovereenkomst kan alleen tussentijds worden opgezegd op één van de gronden van artikel 3.11 (bijzonder onderwijs) en artikel 4.10 (openbaar onderwijs) cao po. Hoe moet worden opgezegd en welke opzeggingstermijn moet in acht worden genomen is te vinden in artikel 3.11 en 3.14 (bijzonder onderwijs) en artikel 4.11 (openbaar onderwijs) cao po.

Tussentijdse opzegging van een vervanging omdat de voorkeur uitgaat om de vervangingen door een ander te laten opvangen, is niet mogelijk. Ook hier moet een van de gronden uit de cao po worden gehanteerd.