Kan een tijdelijk dienstverband verlengd worden van een werknemer wiens functie in het rddf is geplaatst?

Nee, een tijdelijk dienstverband kan niet in het rddf geplaatst worden. Alleen dienstverbanden voor onbepaalde tijd kunnen in het rddf geplaatst worden. Indien een schoolbestuur formatie te kort komt om de structurele formatie rond te krijgen, dan kan het schoolbestuur mensen tijdelijk aanstellen. Deze dienstverbanden lopen dan van rechtswege af. De werkgever neemt functies van werknemers met een dienstverband voor onbepaalde tijd zoveel mogelijk op in de structurele formatie (bijlage III, lid 1). De werkgever geeft werknemers met een dienstverband voor onbepaalde tijd dus ‘voorrang’ boven werknemers met een tijdelijk dienstverband.