Kan een zieke medewerker verlof opnemen tijdens de ziekteperiode?

Indien een medewerker het vakantieverlof kan genieten mag de medewerker verlof opnemen. Wanneer de medewerker al dan niet van het verlof kan genieten kan worden vastgesteld door de bedrijfsarts. Wij raden dus ook aan altijd in overleg te treden met de bedrijfsarts.