Kan ik, met het oog op de Wwz en de bedenktijd, als werkgever nog steeds een vaststellingsovereenkomst met de werknemer afsluiten?

Met de Wwz is het sluiten van een beëindigingsovereenkomst nog steeds mogelijk, maar de werknemer kan binnen 2 weken na datum totstandkoming, zonder opgaaf van reden, met een schriftelijke verklaring de beëindigingsovereenkomst ontbinden (ontvangsttheorie). De werkgever moet in de overeenkomst de werknemer op de bedenktermijn wijzen. Als de werkgever dit nalaat dan wordt de termijn 3 in plaats van 2 weken. Deze bedenktermijn geldt overigens ook bij de instemming van werknemer met opzegging (7:671 lid 1a).